ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 83.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 71.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68.5 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67.5 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 64.5 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสายอักษร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดจอมคีรี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59.5 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 53 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 53 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 43 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 38 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน