ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 97.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโละ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 81.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน