ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน