ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  
10 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  
11 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  
12 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  
13 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  
14 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  
15 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  
16 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  
17 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  
18 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  
19 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  
20 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน