ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้นโชค สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนประพันธ์อารีย์-หงษ์สกุล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสบคาบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 9  
14 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 9  
15 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 9  
16 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 9  
17 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 9  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 9  
19 โรงเรียนวิรุณเทพ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 9  
20 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 9  
21 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 9  
22 โรงเรียนบ้านอ่าย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน