ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 73.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68.5 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนดอยสามหมื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
11 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
12 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน