ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนตชด.ทุติยโพธิ์อนุสรณ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยเป้า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านปางเฟือง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านจอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน