ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
8 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
9 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
10 โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
11 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
12 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
13 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
14 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
15 โรงเรียนบ้านปงตำ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสันม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 15  
19 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 15  
20 โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70 เงิน 15  
21 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนสันติวนา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนศีลรวี สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน