สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.84 ทองแดง 13 1. เด็กชายชาติชาย  เลายี่ปา
2. เด็กชายยอดชาย  ลุงทุน
 
1. นายการุณี ดุสิตธนสาร  การุณี ดุสิตธนสาร
2. นางสาวอภันตรี  มณีโสภณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงซื้อ  ม่านเฮือง
2. เด็กชายเครือลืน  ยอดคำ
 
1. นางสาวมาเรียม ปินะกะตา  มาเรียม ปินะกะตา
2. นางสาววชิราลักษณ์  ขันธสีมา
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนบูรณ์  จองยุ้น
2. เด็กหญิงธนพร  จองมิ้น
 
1. นายสุริยัน  รุ้งดี
2. นายไกรวิชญ์ จอวา  ไกรวิชญ์ จอวา