สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายจะว๊ะ  ปะทู
2. เด็กชายชานนท์  ลอเลาะ
3. เด็กชายพงษ์เดช  แสจาง
4. เด็กชายพุทธศาสตร์  จะลอ
5. เด็กชายศิระ  จะมี
6. เด็กชายสุรชัย  แอโบ
 
1. นายณัฐกฤต  ไชยวงศ์
2. นายธีระกุล  คำมูล
3. ว่าที่ร้อยตรีนพดล  อินสอน