สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 54.2 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอาเหว่ย  แซ่หลี่
 
1. นางสาวลลนา  บัวหอม