สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ลุงออ
 
1. นางสาวสุชาดา  จองคำ