สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 71.75 เงิน 10 1. เด็กชายภัทรนันท์    โปธา
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   ต๊ะปวน
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 74 เงิน 20 1. เด็กชายเจนจิรา   แซ่เฮ้อ
 
1. นางพิชชาพา    บุญหลง