สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 13 1. นางสาวกุลธิดา  เลายี่ปา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  กันกา