สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 66.67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจันนิต้า  บาร์เบอร์
2. เด็กหญิงชนกนาฏ  สุทธิวัฒนะ
3. เด็กชายนครินทร์  ศรียะ
4. เด็กหญิงหน่าย  ลุงเหน่
5. เด็กหญิงอำพร  กะทิ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อุปละ
2. นางภาวนา  โนนทนวงค์