สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79.5 เงิน 8 1. เด็กชายกร  ลุงซอ
2. เด็กชายยงยุทธ  งอยี่
3. เด็กชายหล้าแดง  ลุงต้อย
 
1. นางละเอียด  ขันชัย
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงมาด  ลุงแดง
2. เด็กหญิงวาสนา  จะหลิ่ง
 
1. นางเครือวรรณ  ไชยวัณณ์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 70.75 เงิน 11 1. เด็กชายกวินทิพย์  ทุนอ่อง
 
1. นายสุรินทร์  อินต๊ะ