สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวาสนา  เชื้อชาติสิงขร
 
1. นายนิรันดร  ทนันชัยบุตร
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  จะวะ
 
1. นายอาหลู  จะหา