สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายสิทธิชัย  หมื่นคำ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  ธิสมบูรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปัญญา  จองสอน
 
1. นางกชพร  จันต๊ะจาย
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนฤมล  จะเหมาะ
2. เด็กหญิงนาสี  จะสอ
3. เด็กหญิงเสาวณี  จะอือ
 
1. นางสาวปัชมาภรณ์  ยืนนาน
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 20 1. เด็กชายพีรพล  กรราว
2. เด็กชายรัชชานนท์  บุญจันทร์
 
1. นางจิราวัจน์  ดำสอาด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 -1 -    
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 -    
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายกอนเครือ  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จายแสง
 
1. นางสาวจรัสรำไพ  ไชยเรือง
2. นางสาวสิรีธร  ลำจวน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงหนุ่มนวล  ลุงตี๊
2. เด็กชายเครือสูง  คำดี
 
1. นางสาวจรัสรำไพ  ไชยเรือง
2. นางสาวสิรีธร  ลำจวน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชัยวรรณ์
2. เด็กชายภัทรพล  ลุงทา
 
1. นางสาวจรัสรำไพ  ไชยเรือง
2. นางสาวสิรีธร  ลำจวน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 74.2 เงิน 7 1. เด็กชายกรรชัย  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงคำอู  จอก่า
3. เด็กชายจาย  ลุงต๊ะ
4. เด็กชายจิ่งเมือง  ลุงซาย
5. เด็กชายจ๋อม  แสงสว่าง
6. เด็กชายวันแลง  ปิหย่า
7. เด็กชายสมชาติ  นายทาด
8. เด็กหญิงหมวยคำ  ลุงกอน
9. เด็กชายเอกราช  จองหลี
10. เด็กหญิงแสงคำ  ลุงตี๊
 
1. นางสาวจรัสรำไพ  ไชยเรือง
2. นางสาวสิรีธร  ลำจวน
3. นางสาวเจริญขวัญ  จันต๊ะศรี
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ลาหลู่
2. เด็กหญิงสุภานัน  ปรีชารุ่งเรืองกิจ
 
1. นายสุรพงษ์  จุระวะ
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จะอือ
 
1. นายประสงค์  ต๊ะมูล
 
13 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลยา  จะซา
 
1. นายประสงค์  ต๊ะมูล
 
14 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายมิ้น  ลุงต๊ะ
 
1. นายประสงค์  ต๊ะมูล
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสายสุนีย์  จะฟู่
2. เด็กหญิงสุทธิดา  จะง๊ะ
 
1. นายสุภณา  จันต๊ะจาย
 
16 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปี  ลุงต่า
 
1. นายประสงค์  ต๊ะมูล
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิพันธ์  หลวงหล้า
 
1. นางสาวพีระนันท์  พันธ์ลำเจียก
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวกิติยา  สมพันธ์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายทัย  ลุงซอ
2. เด็กชายภานุวัตร  นันตา
 
1. นายสุรพงษ์  ติยะธรรม
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงลุมาย  จะชี
 
1. นายสดายุ  ธีรสวัสดิ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาติชาย  มะริบ
 
1. นางสาวกิติยา  สมพันธ์