สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายสิทธิชัย  หมื่นคำ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  ธิสมบูรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนฤมล  จะเหมาะ
2. เด็กหญิงนาสี  จะสอ
3. เด็กหญิงเสาวณี  จะอือ
 
1. นางสาวปัชมาภรณ์  ยืนนาน
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 20 1. เด็กชายพีรพล  กรราว
2. เด็กชายรัชชานนท์  บุญจันทร์
 
1. นางจิราวัจน์  ดำสอาด
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสายสุนีย์  จะฟู่
2. เด็กหญิงสุทธิดา  จะง๊ะ
 
1. นายสุภณา  จันต๊ะจาย
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายทัย  ลุงซอ
2. เด็กชายภานุวัตร  นันตา
 
1. นายสุรพงษ์  ติยะธรรม