สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงมาศ  ปางน้อย
 
1. นางพินสาย  อมรศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  คันทวัง
 
1. นางเดือนฉาย  ต๊ะมา
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 1. เด็กชายเสนายะ  จะอือ
 
1. นายวรศักดิ์  ตะยะพงษ์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงกนกนิภา  เค้ามูล
 
1. นางวีรยา  อินต๊ะสิน
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงคำกู่  ลุงออ
2. เด็กหญิงคำหล้า  ลุงทูล
3. เด็กหญิงคำอู้  ลุงอุ่ย
4. เด็กหญิงเดือน  ลุงจ่อย
5. เด็กหญิงแสงหอม  มู
6. เด็กหญิงโมโม  ลุงลาม
 
1. นายนัฐพงษ์  พุฒวงษ์
2. นางสาวภรณ์พิชชา  ลายคำ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงซอน  ลุงอ่อง
2. เด็กชายต่อศักดิ์  นายสุข
3. เด็กชายห่าน  ลุงจาง
4. เด็กชายองค์  -
5. เด็กหญิงอั้ม  ลุงกือ
6. เด็กหญิงโมคำ  ลุงขัด
 
1. นางทิวาทิพย์  เพชรขว้าง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายคำป่าง  -
2. เด็กชายค่อง  ลุงกิ่ง
3. เด็กชายปานเทพ  ป่างคำ
4. เด็กชายปี  ลุงหล่ำ
5. เด็กชายปู  ลุงตะ
6. เด็กชายพิชยุฒม์  รัตนภาธร
7. เด็กชายอินทร  ลุงทุน
8. เด็กชายอ่อง  ลุงต๊ะ
 
1. นางจิราภรณ์  ประชาธิกุลชัย