สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงมาศ  ปางน้อย
 
1. นางพินสาย  อมรศักดิ์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 1. เด็กชายเสนายะ  จะอือ
 
1. นายวรศักดิ์  ตะยะพงษ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงซอน  ลุงอ่อง
2. เด็กชายต่อศักดิ์  นายสุข
3. เด็กชายห่าน  ลุงจาง
4. เด็กชายองค์  -
5. เด็กหญิงอั้ม  ลุงกือ
6. เด็กหญิงโมคำ  ลุงขัด
 
1. นางทิวาทิพย์  เพชรขว้าง