สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงกนกนิภา  เค้ามูล
 
1. นางวีรยา  อินต๊ะสิน
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงคำกู่  ลุงออ
2. เด็กหญิงคำหล้า  ลุงทูล
3. เด็กหญิงคำอู้  ลุงอุ่ย
4. เด็กหญิงเดือน  ลุงจ่อย
5. เด็กหญิงแสงหอม  มู
6. เด็กหญิงโมโม  ลุงลาม
 
1. นายนัฐพงษ์  พุฒวงษ์
2. นางสาวภรณ์พิชชา  ลายคำ