สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 20 1. เด็กชายโย่ฮา  ซือผะ
 
1. นายสมพงษ์  สุขคำ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยะป่า
2. เด็กหญิงนิดา  ยะป่า
3. เด็กหญิงนิตยา  ยาจู๋
 
1. นายสมพงษ์  สุขคำ
2. นายสุรินทร์  ธรรมชัย
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินดา  จะโบ
2. เด็กหญิงนาคะ  คะจู
3. เด็กหญิงอาหมี่  แซ่หลี่
 
1. นายสมพงษ์  สุขคำ
2. นายสุรินทร์  ธรรมชัย