สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยะป่า
2. เด็กหญิงนิดา  ยะป่า
3. เด็กหญิงนิตยา  ยาจู๋
 
1. นายสมพงษ์  สุขคำ
2. นายสุรินทร์  ธรรมชัย