สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 20 1. เด็กชายโย่ฮา  ซือผะ
 
1. นายสมพงษ์  สุขคำ