สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่แมะ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กชายวันชัย  ลุงดู
2. เด็กชายวิชัย  ลิโบ
3. เด็กชายอำนาจ  จะมู
 
1. นายณัฐพล  ปินทอง
2. นางมยุเรศ  จิโน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงพรรณพสา  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงอุษา  โนรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชนัญชิต  ธันยารัตน์ศรัณ
2. นางลภิศรดา  ธันยารัตน์ศรัณ
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงนามีแตะ  ลาวอือ
2. เด็กหญิงนาสือโบ  จะแฮ
3. เด็กหญิงอรุณี  พงพี
 
1. นางสาวชนกนันต์  อยู่เป็ง
2. นางสาวยุภาวรรณ  มาละใจ