สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่แมะ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กชายวันชัย  ลุงดู
2. เด็กชายวิชัย  ลิโบ
3. เด็กชายอำนาจ  จะมู
 
1. นายณัฐพล  ปินทอง
2. นางมยุเรศ  จิโน
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงนามีแตะ  ลาวอือ
2. เด็กหญิงนาสือโบ  จะแฮ
3. เด็กหญิงอรุณี  พงพี
 
1. นางสาวชนกนันต์  อยู่เป็ง
2. นางสาวยุภาวรรณ  มาละใจ