สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายบวรทัต  พิศุทธิ์ไพโรจน์
 
1. นางสาวถนอมศรี  ศรีวิชัย
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศิวาภร  ขิ่นหม่าเอ
 
1. นางสาวถนอมศรี  ศรีวิชัย
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงป๊อบ  มูหลิ่งต๊ะ
 
1. นางรัชนิฎา  ศรีคลังไพร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์เดือน  นายจิ่ง
2. เด็กหญิงปราณี  แซ่เกา
3. เด็กหญิงพิมมาดา  แสงทอง
 
1. นางรัชนิฎา  ศรีคลังไพร
2. นางสุรัตน์  เจริญเมืองมูล
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิตยา  คำอู๋
2. เด็กหญิงพินิจนันท์  ปู่เลด
 
1. นางรัชนิฎา  ศรีคลังไพร
2. นางสุรัตน์  เจริญเมืองมูล
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายศรีวรรณ  ทุนจิ่ง
 
1. นางสุรัตน์  เจริญเมืองมูล
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 80 ทอง 16 1. เด็กชายก่อฤิทธิ์  คำปัน
2. เด็กชายณัฐพล  ดวงคำ
3. เด็กชายหลู่  หมอกเฮง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ปู่เคิง
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายประพันธ์  ลุงหลู่
2. เด็กชายสมชัย  โรจน์ดี
3. เด็กชายเพลง  ลุงต๊ะ
 
1. นางสุรัตน์  เจริญเมืองมูล
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  ลุงทุน
2. เด็กหญิงปวีอร  เรืองเจริญ
3. เด็กหญิงหลาวคำ  ส่วยคำ
 
1. นางมลิวัลย์  มณีจักร์
2. นางสุรีย์ฉาย  ไชยะหมื่น
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายมินซา  มูฮัมหมัดโรซี่
 
1. นางสาวทัศนีย์  ปู่เคิง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐานิดา  แซ่เจียง
 
1. นางสาวถนอมศรี  ศรีวิชัย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 69.6 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุภา  ลุงจิ่ง
 
1. นางสาวถนอมศรี  ศรีวิชัย
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 23 1. เด็กชายจรัญชัย  ลุงลู
2. เด็กชายสุไลมาน  -
3. เด็กชายอ่อง  นายทุน
 
1. นางสาวทัศนีย์  ปู่เคิง
2. นางสาวนงนุช  แซ่เท้า