สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายมินซา  มูฮัมหมัดโรซี่
 
1. นางสาวทัศนีย์  ปู่เคิง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 69.6 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุภา  ลุงจิ่ง
 
1. นางสาวถนอมศรี  ศรีวิชัย
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 23 1. เด็กชายจรัญชัย  ลุงลู
2. เด็กชายสุไลมาน  -
3. เด็กชายอ่อง  นายทุน
 
1. นางสาวทัศนีย์  ปู่เคิง
2. นางสาวนงนุช  แซ่เท้า