สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงพัชรา  แสงหลู่
 
1. นางมาลี  บุญเทพ