สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงกาญจนา  ย่านนะ
2. เด็กชายน้อง  แสนขัติยะ
 
1. นางสาวพิมพ์กมล  เต็มใจ
2. นายอดิเรก  ปินคำ