สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กชายชานน  ลายคำ
 
1. นางวราพร  คำวังพฤกษ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงลัคนา  นายยุง
 
1. นางวราพร  คำวังพฤกษ์
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปวีณา  เซียมลาย
2. เด็กหญิงปอก  กองแสง
 
1. นางสาวพรรณี  จันณรงค์
2. นางสาวมยุรีย์  คำจันทร์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนพงษ์  ภูป้อม
 
1. นายนิพัฒร์  เรือนใจ