สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงหนุ่ม  ลายคำ
 
1. นางแสงเดือน  สุวรรณคีรียง