สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายนภัทร  แซ่หย่าง
2. เด็กชายพสิษฐ์  แซ่จู
3. เด็กชายไก้ตี๋  แซ่หวี่
 
1. นายจตุพร  จันต๊ะพรม
2. นายพรรณศักดิ์   ชัยบุญ
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 11 1. เด็กชายจิ๋งอาง  แซ่พู่
2. เด็กชายอมล  แซ่หยาง
 
1. นายจตุพร  จันต๊ะพรม
2. นายอนุชิต   จองแก
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายก่อเกียรติ   แซ่หลี่
2. เด็กชายซื่อหมิ่ง   แซ่ก่อ
3. นายปิยพงศ์   แซ่เจอว
 
1. นายจตุพร  จันต๊ะพรม
2. นายผดุง   กาญจนาปกรณ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเกษรา  ทวีบำเพ็ญ
 
1. นางสาวอัจฉรา  กาศโอสถ