สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 68.58 ทองแดง 10 1. เด็กชายชาญวิทย์  แซ่เย่า
2. เด็กชายอาทิตย์  ลุงสร้อย
 
1. นางสุดาดวง  เตจินะ