สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายบุญมี  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงมล  ติวิ่น
 
1. นางมรกต  จาวสถาพร
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงคำหล้า  แซ่ยิ่ง
2. เด็กหญิงมณีนุช  คำอ่อง
 
1. นางอรพรรณ  เขื่อนล้อม
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกฤติญา  ลุงโอ
2. เด็กหญิงน๊อต  ลุงกุน
3. เด็กหญิงแสง  ลุงปาน
 
1. นายวุฒิชัย  ยอดศร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กชายนิรุทธิ์  ลุงซุ
 
1. นางมรกต  จาวสถาพร
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณิสารัตน์  แซ่โต้ง
2. เด็กหญิงแสงมล  ลุงหลิ่ง
 
1. นางมรกต  จาวสถาพร
2. นายอุดม  สาลี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงวรรณวลี  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่เจ๋า
 
1. นายสงบ  ผ่องพรรรณ์
2. นางสาวสุกัญญา  สิงห์ฆะราช