สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิดาภา  จอกะ
2. เด็กหญิงปราณี  แซ่ฟาง
 
1. นายจตุรงค์  ศรีเมืองมา