สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธีรเดช  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ยี่ปา
3. เด็กชายอาหล่วย  จาง
 
1. นายสินชัย  โกฏิแก้ว