สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนงนภา  แสงชัย
2. เด็กหญิงนิตยา  ปะพบ
 
1. นางนิตยา  รัตนธรรม
2. นางสาธิดา  ก้อนสมบัติ