สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านต้นส้าน สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายหล่อ  ลุงยะ
 
1. นายอรุณศักดิ์  พิมสาร