สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปิยนันท์  ตาปิน
2. เด็กหญิงพรพิมล  วงค์คำ
3. เด็กหญิงอริสา  ประวัติ
 
1. นางพัฒนา  อุตรสุข
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจิราภา  ลุงต๊ะ
 
1. นางพัฒนา  อุตรสุข
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. นายสมศักดิ์  ขวัญทวีจันทร์
 
1. นางพัฒนา  อุตรสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 1. เด็กชายรัฐธชัย  ศรีวิรัตน์
2. เด็กชายส่วยอ่อ  ลุงเจี๊ยะ
 
1. นางพัฒนา  อุตรสุข
2. นางสาวภัทรา  ยาอินตา
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายจักรกริช  อินทรี
2. เด็กชายเอกรัตน์  สมบูรณ์
 
1. นางพัฒนา  อุตรสุข
2. นางสาวภัทรา  ยาอินตา
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายมิ้น   ลุงข่อง
2. เด็กชายหนุ่ม  ลุงกอ
 
1. นางพัฒนา  อุตรสุข
2. นางสาวภัทรา  ยาอินตา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายไกรสร  ชุดบุญธรรม
 
1. นายเอกชัย  วิญญา