สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 76 เงิน 18 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีพึ่งจั่น
 
1. นางวทัญญา  เรือนงาม