สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 28 1. เด็กชายวรกิจ  สุรินทรุกานต์
 
1. นายสุทธิพงศ์  อริยะกุล