สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายจายมล  ลุงโพง
2. เด็กชายจิต๊ะ   ส่างซอ
3. เด็กชายธนา  ลุงติ
 
1. นางสุธี  สุรินทร์
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงดลพร  ซุ่นต๊ะ
2. เด็กหญิงอรอุมา  ปู่จา
3. เด็กหญิงแต๋น  ลุงคำ
 
1. นางกลั่นจิตร์  สร้อยสุวรรณ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงโหย่ง  ส่างซอ
 
1. นางสุธี  สุรินทร์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงนฤทัย  อัดธา
 
1. นางสาวกชนิภา  จันทร์หอม
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 -    
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 10    
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 -    
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงกัญญา  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวกชนิภา  จันทร์หอม
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทองวัน  ลายเฮิง
2. เด็กชายส่า  ก่อหริ่ง
3. เด็กชายเค่อ  ลุงมา
 
1. นางกลั่นจิตร์  สร้อยสุวรรณ
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กชายณัฐภูมิ   สร้างใหม่
 
1. นางจตุพร  ชินะใจ
 
11 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวรินยุพา  ศรีนวล
 
1. นางจตุพร  ชินะใจ