สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวรินยุพา  ศรีนวล
 
1. นางจตุพร  ชินะใจ