สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายอาทิตย์พล  ปูหา
2. เด็กชายเคอแรง  คิงลืน
 
1. นายพยุงศักดิ์  กันจินะ
2. นางอำไพ  ทานา
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 12 1. เด็กชายอภิชาติ  ไทยใหญ่
2. เด็กชายอานนท์  ทองอินทร์
 
1. นายพยุงศักดิ์  กันจินะ
2. นางอำไพ  ทานา
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงอัญชลี  จอมหมื่น
 
1. นายบุญเกตุ  ใคร้มูล