สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.5 ทอง 16 1. เด็กหญิงศิรินธร  พลพิชัย
 
1. นางอำไพ  ทานา
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 86.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมพงษ์   ลุงทุน
2. เด็กชายแดง   ลุงเซ
 
1. นางกรรณิกา  คิมผล
2. นางเสาวนีย์  วรพจน์
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 14 1. เด็กชายคณิต  ลุงละ
2. เด็กชายพงษ์ภัค  ใจกว้าง
3. เด็กชายอำนาจ  ลุงย่า
 
1. นางดาวเรือง  วงค์ศรี
2. นางรัตนา  วังษา