สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผาแดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.5 ทองแดง 15 1. เด็กชายอภินัทธ์  ทวีอภิรดีมั่นคง
2. เด็กชายอภิยุต  ทวีอภิรดีมั่นคง
 
1. นายนพดล  สายเมืองแก้ว