สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวีธรา  มิ่ง
 
1. นางกันต์ณริณ  ทรายขาว
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวุฒิชัย  จันตา
 
1. นางกันต์ณริณ  ทรายขาว