สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่หล่อ
2. เด็กชายอธิวัชร์  เกตุทะจักร์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แช่มนุ้ย